image
İŞ HUKUKU
image

İş Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen ve çalışanların haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal düzenlemeleri kapsar. İş Hukuku, çalışma koşulları, işçi hakları, iş güvenliği, iş sözleşmeleri, işçi sendikaları ve toplu iş sözleşmeleri gibi konuları içerir. Temel amacı, çalışanların adil ve güvenli bir çalışma ortamında haklarını korumak ve işverenlerin iş yasalarına uyum sağlamalarını sağlamaktır. İş Hukuku, her ülkenin yasalarına ve uluslararası normlara göre farklılık gösterebilir ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ve danışmanlar tarafından takip edilir.