image
YABANCILAR HUKUKU
image

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, bir ülkede ikamet eden veya o ülkede hukuki işlem veya faaliyetlerde bulunan yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Temel olarak, bir ülkede yabancıların sahip olduğu haklar ve yükümlülükler, o ülkenin yasaları ve uluslararası hukuk normlarına dayanarak belirlenir.

Yabancılar Hukuku, genellikle göç, vatandaşlık, ikamet izni, çalışma izni, mülkiyet hakları, ticaret faaliyetleri, evlilik ve boşanma gibi konuları kapsar. Bu alan, yerel yasalara ek olarak uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara dayanır ve genellikle karmaşık ve değişken bir hukuki yapıya sahiptir.